Mile Davidović, je rodjen 18. novembra 1958. godine na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Posle Podravske Slatine živeo je u Mostaru i Bijeljini (gde je završio osnovu, srednju ekonomsku i muzičku školu) a u Beogradu je od 1977.g. gde je završio Višu ekonomsku školu. U mladosti se bavio sportom, folklornim i modernim plesom a kasnije je radio kao šef marketinga u Filmskim novostima, snimatelj u televiziji SOS, dopisnik magazina Satelit TV iz Atine, gde je živeo nekoliko godina. Autor je prve video kasete o kompjuterima na prostorima bivše Jugoslavije. Svoju ljubav prema likovnoj umetnosti otkrio je za vreme studiranja a od 1983. godine  se profesionalno bavi slikarstvom. Njegove slike su izlagane na oko 300 samostalnih i kolektivnih izložbi. Član je Medjunarodnog udruženja naivnih slikara sa sedištem u Parizu. Proputovao je oko 50 zemalja na svih 6 kontinenata osim Australije.

MILE DAVIDOVIC